230,0$

Triển khai nhanh chóng theo yêu cầu

Cấu hình mạnh mẽ

Hỗ trợ 24/7

DataCenter chuẩn Tier 3

Category:
Cấu hình
32 GB RAM ECC DDR4 2 x Intel E5-2680v3 (12C/24T)
IPv4: 01 Free IPV6
2×240 GB + 2×480 GB SSD Hỗ trợ tối ưu dịch vụ
Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ chuyển dịch lên EVG Cloud từ đơn vị khác
Bandwidth 200Mbps Có thể yêu cầu cấu hình đặc thù