24,0$

02 Core  04 GB   20 GB

Thanh toán linh hoạt: Paypal, Visa, Visa debit and tranfer direct

Miễn phí: Công cụ quản lý hệ thống

 

Category:
Chi tiết
Không giới hạn data Miễn phí SSL let’s encrypt Cert
IPv4: 01 Miễn phí IPV6
Backup dữ liệu theo tuần Thanh toán linh hoạt: Paypal, Visa, Visa debit and tranfer direct
Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ chuyển dữ liệu lên EVG Cloud từ đơn vị khác
Miễn phí công cụ quản lý Cung cấp giải pháp linh hoạt theo yêu cầu

 

One thought on “SMALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *